Afspraak maken

Disclaimer

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website en onze socials gaat u akkoord met de disclaimer van VIP Company.

Intellectuele eigendomsrechten foto’s afbeeldingen en Teksten

De foto’s ,teksten vormgving huisstijl en andere content van VIP Company zijn auteursrechtelijk beschermd.

Alle teksten en foto’s op deze website en onze socials zijn eigendom vanVip Company. Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website en socials te vinden zijn, dan wel de vormgeving en huisstijl van onze socials en deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIP Company.
Het kopiëren, openbaar maken of verspreiden van deze content, voor welk doel en op welke wijze dan ook, is daarom niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar (VIP Company).


Toestemming

Informatie opvragen over het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van foto’s en/of teksten van deze website kan door een email te sturen naar [email protected]


Afwijzing van aansprakelijkheid

Op de socials en op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door VIP Company met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. VIP Company verstrekt door middel van deze website louter informatie over behandelingen die door VIP Company worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. VIP Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Ondanks de nodige zorgvuldigheid kan het voorkomen dat bepaalde informatie op deze site, door wijzigingen na publicatie, niet meer actueel of zelfs onjuist is.
Aan publicaties, artikelen en teksten op deze website en onze socials kunnen geen rechten worden ontleend.

VIP Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door VIP Company worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel VIP Company uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door VIP Company worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijzingen

De inhoud van de website van VIP Company wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.